بازرگانی اچ پی فروش محصولات زیتکس zitex product
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
  • دتکتور حرارتی و دودی فتو الکتریک
  • مدل: ZI-HSD-1020

دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
  • دتکتور دودی فتو الکتریک
  • مدل: ZI-S-820

دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
  • دتکتور دودی فتو الکتریک
  • مدل: ZI-S-815

دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
  • دتکتور دودی فتو الکتریک
  • مدل: ZI-S-801

دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی فتو الکتریک اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق
دتکتور دودی اعلام حریق